• Strona główna
 • Edukacja
 • Szkolenia
 • Regulamin
 • Dostawy
 • O nas
 • Kontakt
 • Brak kategorii

ArCADia Termo PRO 4

ArCADia-TERMO to najpopularniejszy na polskim rynku program przeznaczony do obliczeń cieplnych budynków i lokali a w szczególności do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów energetycznych i remontowych. Program dostępny jest w czterech wersjach: ArCADia-TERMO LT, ArCADia-TERMO STD, ArCADia-TERMO i ArCADia-TERMO PRO. Wprowadzenie tylu wersji programu pozwoliło dostosować cenę i funkcjonalność programu do potrzeb klienta. Wszystkie wersje programu mogą współpracować z dodatkowymi modułami które pozwalają na obliczenia: emisji zanieczyszczeń w Efekcie ekologicznym, całorocznych kosztów użytkowania budynku w Efekcie ekonomicznym oraz dobrać  grzejniki w ogrzewaniu podłogowym, grzejnikowym i powietrznym dla każdego pomieszczenia Doborze grzejników.

ArCADia-TERMO PRO to program przeznaczony do sporządzania audytu energetycznego, audytu remontowego, projektowanej charakterystyki energetycznej, świadectw charakterystyki energetycznej, oraz do obliczeń zapotrzebowania na moc i ciepło w budynku. Program przeznaczony jest przede wszystkim dla audytorów energetycznych oraz certyfikatorów wykonujących świadectwa energetyczne. Program pozwala na sporządzanie audytu energetycznego do oceny zakresu i parametrów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w celu uzyskania dofinansowania (premia termomodernizacyjna), audytu remontowego przy ubieganiu się o premię remontową lub z innych funduszy np. Funduszu Norweskiego oraz do obliczeń zapotrzebowania na moc i ciepło pomieszczeń. Użytkownik może wykonać obliczenia nie tylko na podstawie podstawowych, ale także dodatkowych, bardziej szczegółowych norm.

Podstawowe możliwości programu ArCADia-TERMO PRO
 • Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r.
 • Obliczenie Audytu energetycznego i remontowego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 17.03.2009 r.
 • Współpraca z programami: AutoCAD, ArCADia-INTELLICAD, ArCADia-START.
 • Obliczenie Zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń wg norm PN-B 03406:2001 i PN-EN 12831:2006.
 • Obliczenie świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej dla grup zawierających więcej niż jedną funkcję budynku EPm.
 • Obliczenie Współczynnika przenikania ciepła U przegród wg normy PN-EN ISO 6946:2008.
 • Obliczenie Sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku wg norm PN-B 02025, PN-EN 832 i PN-EN ISO 13790:2009.
 • Obliczenie Strumienia powietrza wentylacyjnego wg normy PN B 03430/A23:2000.
 • Obliczenie Mostków cieplnych wg normy PN EN ISO 14683:2001 i PN-EN ISO 14683:2008.
 • Obliczenie Wymiany ciepła przez grunt wg normy PN-EN ISO 13370:2008, PN-EN 12831.
 • Obliczenie Sezonowego zapotrzebowania na chłód (Qc, nd) wg PN-EN 13790:2009.
 • Obliczenie Przegród niejednorodnych, współczynnika przenikania przegród szklanych, bilansu mocy, wilgotności krytycznej wg PN-EN ISO 13788.
 • Obliczenie Strumienia infiltracji uzależnionego od próby szczelności dla wentylacji grawitacyjnej.
 • Obliczenie Rzeczywistego czasu trwania sezonu grzewczego i chłodu.
 • Możliwość wprowadzanie wielu źródeł ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia i oświetlenia.
 • Możliwość uwzględnienia w obliczeniach Audytu rozbudowanej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Możliwość generowania raportów obliczeniowych w formacie RTF, które są wykonane zgodnie ze wzorami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury i w normach.
 • Możliwość stworzenia przez użytkownika własnej biblioteki używanych przegród,, mostków cieplnych, współczynników potrzebnych do obliczeń certyfikatu oraz urządzeń c.o., c.w.u,  chłodu i oświetlenia używanych w wielu projektach.
 • Możliwość automatycznego obliczenia kosztów podgrzania 1 m3 c.w.u i ogrzania 1m2 budynku
 • Uwzględniania różnych norm do obliczeń strat ciepła
 • Możliwość uwzględnienia w audycie modyfikacji mostków cieplnych i innych parametrów dla każdego wariantu końcowego modernizacji budynku.
 • Możliwość wygenerowania świadectwa i projektowanej charakterystyki energetycznej po wykonaniu obliczeń termomodernizacji budynku
 • Możliwość uwzględnienia w audycie modyfikacji mostków cieplnych i innych parametrów dla każdego wariantu końcowego modernizacji budynku.
 • Połączenie z programem Ceninwest - gotowe szablony kosztorysów dociepleń ścian wewnętrznych i zewnętrznych.

Zapraszamy do dodania opinii na temat naszych produktów:
Ładowanie...